trainingen

In 2016 hebben wij bij Theaterschool De Trap de opleiding tot trainingsacteur afgerond. Wij zijn in te huren als trainingsacteurs en simulatiepatiënten.

Als trainingsacteurs/ simulatiepatiënten:

Sinds 06-2023 Amstel Academie
Sinds  02/2023 Academie Verloskude  Amsterdam
Sinds 01/2023 Hogeschool Inholland
Sinds 09/2021 Amsterdam UMC
Sinds 03/2020 Medische faculteit AMC-UvA
Sinds 06/2019 VUmc Academie
04/2018 Hoornbeeck College Rotterdam
11/2017 TeAMS SIM-training VUmc
11/2016 NFU patiëntenfilm